Senior Kreditriskanalytiker

Marginalen Bank - Stockholm

Är du en erfaren Riskanalytiker med specialistområde inom kreditrisk och vill arbeta i en organisation som värdesätter ditt driv och din professionalism? Motiveras du av att arbeta i en modern verksamhet som digitaliserar och automatiserar processer? Då ser vi gärna att du läser vidare.

Vi söker en senior kreditriskanalytiker till bankens riskkontrollsfunktion. I denna roll ansvarar du för att Marginalens Banks kreditriskexponering blir identifierad, övervakad, kontrollerad och analyserad på ett adekvat sätt. Du ingår i ett team av riskanalytiker och rapporterar till bankens Riskchef.


Ett urval av dina kommande arbetsuppgifter…

 • Ansvara för löpande uppföljning av kreditrisker samt uppföljning av inkassering och värdering av portföljer med förfallna fordringar.
 • Kontrollera att väsentliga kreditrisker identifieras och hanteras av 1:a linjens funktioner, genom riskidentifieringsworkshops, samverkansmöten, riskgranskningar etc.
 • Löpande utveckla standarder och metoder (identifiering, kontroll, analys och rapportering) för hantering av kreditrisk. Analys av Marginalens stora exponeringar.
 • Utvärdera utförda stresstester, statiska och dynamiska, och stressade scenarier avseende kreditrisk samt utveckla och underhålla riskkontrollsmodell för analys av stresstester.
 • Delta i arbete med validering av IFRS 9 beräkningar avseende kreditrisk.
 • Deltagande i arbetet med uppdatering av interna styrdokument avseende hantering av kreditrisk.
 • Validera kapitalbehovet i Pelare I + II avseende kreditrisk samt delta i det årliga IKLU arbetet.
 • Delta i funktionen för riskkontrolls framtagande av rapportering och analys av statistik gällande relevanta riskindikatorer relaterade till kreditrisk samt vid behov även avseende andra risker (bl.a KRI-rapport, Riskrapport mm).
 • Delta i Bankföreningens arbete avseende kreditrisker.
 • Löpande omvärldsbevakning vad gäller utveckling inom hantering av kreditrisker samt att upprätthålla en tillfredsställande kompetens avseende gällande regelverk och praxis beträffande hantering av kreditrisker.
 • Löpande råd, stöd och utbildning till verksamheten.

Vem du är…

För att lyckas i rollen tror vi att du:

 • Är utbildad civilekonom eller civilingenjör med minst 5 års erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter inom den finansiella sektorn med inriktning mot kreditgivning och kreditrisker.
 • Är van att arbeta självständigt och är trygg i hantering av datamängder (MS Excel, SQL, DW) samt har ett pedagogiskt sätt att presentera analysresultatet.
 • Har förmågan att förstå olika affärsmodeller- och processer samt kan kommunicera med ansvariga i linjeorganisationen.
 • Är van att använda engelska som arbetsspråk och uttrycker dig väl både i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Som person tar du stort eget ansvar för ditt arbete och du är van att arbeta självständigt. I övrigt ser vi att du är initiativrik, flexibel och trivs i en dynamisk miljö som strävar efter att löpande utveckla arbetssätt och riskhantering. Du har en analytisk förmåga med ett strukturerat arbetssätt.


Vad Marginalen Bank erbjuder dig…

Du kommer vara en viktig spelare i en prestigelös organisation där du får vara med och påverka processer och rutiner. Vi tänker nytt och utanför ramarna, är nyfikna och moderna, arbetar proaktivt och driver igenom fattade beslut. Vi ser till varje individ, dess unika förutsättningar och behov. Vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för alla våra engagerade medarbetare.


Låter detta som något för dig, tveka då inte att kontakta oss!


Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta bankens Riskchef Thomas Kullman på mail ([email protected]). Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 17 oktober.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vår arbetsplats

Vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi ser till varje individ, dess förutsättningar och behov. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för våra engagerade medarbetare. För oss är jämställdhet viktigt, tillsammans med våra värderingar. Vi är en mångkulturell arbetsplats med ett 20-tal olika nationaliteter som tillsammans bygger Marginalen bank.

Ansök om tjänsten

Marginalen Bank i siffror
 • Grundades 2012
 • Cirka 300 anställda i Sverige
 • Runt 300 000 kunder
 • Vi står under Finansinspektionens tillsyn
 • Vi omfattas av insättningsgarantin
 • ISO-certifierade
 • Marginalen Bank ägs av Marginalen AB

Läs mer om vår arbetsplats och hur det är att göra karriär hos oss på vår karriärsida.

Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]