PTP-psykologer till PTP-programmet, Region Sörmland

Region Sörmland - Eskilstuna

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

Sedan 2016 har Region Sörmland ett uppskattat PTP-program som vänder sig till de ca 20 PTP-psykologer som arbetar inom regionens olika verksamheter. Du har din huvudplacering och handledare inom en verksamhet och får inblick och kunskap om andra verksamheter genom studiebesök och verksamhetspresentationer. Du deltar tillsammans med andra PTP-psykologer vid introduktionsdag och därefter regelbundna seminarier och föreläsningar samt i en utredningsutbildning. Studierektor ansvarar för upplägg och fortlöpande utvärdering av PTP-programmet och finns tillgänglig för diskussioner, råd och stöd.

Region Sörmlands tre huvudorter är Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. PTP-platser kommer den här rekryteringsomgången att erbjudas i Eskilstuna, Nyköping och Trosa. Samtliga orter ligger inom ca 1 timmes pendlingsavstånd från Stockholm. Eskilstuna fungerar även väl att pendla till från Västmanland och Nyköping lämpar sig väl för att pendla till även från Norrköping.

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Eskilstuna:
Psykiatriska mottagningen i Eskilstuna är en vuxenpsykiatrisk specialistvårdsmottagning med ca 55 medarbetare varav ca 12 är psykologer. Hos oss arbetar du i team med utredningar, bedömningar och olika psykologiska behandlingar, både individuellt och i grupp. Som övrigt psykologarbete kan vi bl.a. erbjuda att planera och utvärdera en gruppintervention.

Vårdcentralen Bagaregatan, Nyköping:
Vårt psykosociala team består av två psykologer, en psykoterapeut samt två kuratorer. Vi har en bra blandning av äldre med erfarenhet och yngre med nyfikenhet, vilket gör att vi anser oss vara en attraktiv arbetsplats där vi stimulerar till att lära av varandra och delar med oss av vår erfarenhet. Vi arbetar i tvärprofessionella team med en nära samverkan mellan de olika yrkeskategorierna på vårdcentralen. Hos oss arbetar du med personer som har lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Efter initial bedömning arbetar du sedan med psykologisk rådgivning och behandling, både individuellt och i grupp. Vi erbjuder grupper inom ACT, Mindfulness och UP samt erbjuder Internetbaserad KBT.

Trosa Vårdcentral, Trosa:
I uppdraget ingår att ta emot och göra psykosociala bedömningar i en bred patientgrupp, med allt ifrån lätta livsstilsproblem till psykiatriska diagnoser. Vi behandlar bl.a. lätta till medelsvåra depression- och ångesttillstånd samt stressrelaterad ohälsa, krisreaktioner och livsstilsproblematik. I övrigt sker rådgivning, triagering och utredningar samt remittering till andra vårdnivåer. Utöver individuella samtalsbehandlingar ingår också gruppbehandlingar. PTP-psykologen deltar i teamarbete i olika former bl.a. i vårdplanering och utvecklingsarbete i verksamheten och förväntas där tillföra psykologisk kunskap. Även konsultation till sjuksköterskor och läkare vid behov ingår.

Smärtmottagningen, Nyköping (OBS! Forskar-PTP!):
Smärtmottagningen är länets specialistklinik för smärta av långvarig, ofarlig karaktär. Vi arbetar multimodalt med olika professioner som tillsammans bedömer och behandlar patienter, individuellt och i grupp, vars problematik kan vara komplex med psykologiskt vidmakthållande faktorer eller emotionell samsjuklighet. I det kliniska arbetet, som utgör 75% av din arbetstid, handleds du av en legitimerad psykolog. I samarbete med Centrum för klinisk forskning i Region Sörmland kommer du att genomföra ett eget forskningsarbete om 25% av din arbetstid, där du går en forskningsförberedande kurs och handleds av en disputerad medarbetare.

Dina arbetsuppgifter Tjänstgöringen på ovanstående arbetsplatser innebär arbete i tvärprofessionella verksamheter där du som psykolog har en central roll. Utöver ovanstående uppgifter kan även följande moment ingå i tjänstgöringen:

  • Konsultativt arbete och i vissa verksamheter handledning till personalgrupper.
  • Verksamhets- och metodutvecklingsarbete.
  • Stöd, råd och kunskapsförmedling.
  • Samverkan med både externa och interna aktörer.
Din kompetens

Vi söker dig som har psykologexamen eller får det under höstterminen 2021. Du ska vara nyfiken på ny kunskap, vilja arbeta aktivt med att utveckla dina yrkeskunskaper och med att utvecklas i din yrkesroll. Empatiskt förhållningssätt och personlig lämplighet är centralt vid rekryteringen. Meriterande är att du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.

Du ska ha förmåga att arbeta självständigt. Då teamarbete utgör en viktig del i samtliga verksamheter ska du även vilja, och ha förmåga, att arbeta tillsammans med andra. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kunskap i flera språk är av värde. Vi välkomnar sökanden från olika kulturer och bakgrund. Inom vissa verksamheter krävs B-körkort.

Vi ser gärna att du är intresserad av att i framtiden arbeta inom Region Sörmland och att du har anknytning till närområdet. Regionens STP-studierektor finns som stöd vid tankar om specialisering framåt. Denna rekrytering följer regionens kompetensmodell för rekrytering. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 1 år heltid. Tillträde 1 februari 2022, eller enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

Studierektor för PTP-programmet Camilla Åhlander, 072-143 19 46.
HR-specialist Lisa Bohm, 072-146 54 18.
Facklig kontakt Psykologföreningen Ann-Sofi Karlsson, 016-10 37 95.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss och bli del av PTP-programmet i Region Sörmland!

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-10-10.


Förvaltning: Hälso- och sjukvården
Kommun: Eskilstuna, Nyköping, Trosa
Referensnummer: RLSV-21-555
Arbetstid: Tidsbegränsad, 100%, Tillträde enligt överenskommelse till enligt överenskommelse
Publicerat: 2021-09-14
Sista ansökningsdatum: 2021-10-10
Annonsansvarig: Platsannonsering
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]