Kulturutvecklingschef

Kulturutveckling - Jönköping
Vi söker

Vi söker kulturutvecklingschef som på ett inkluderande och engagerande sätt leder arbetet inom kulturutveckling i Region Jönköpings län. Tillsammans med medarbetarna inom kulturutveckling driver du arbetet mot uppsatta prioriterade mål kopplat till den regionala utvecklingsstrategin RUS och den regionala kulturplanen. Du representerar Region Jönköpings län nationellt, interregionalt och regionalt inom kulturområdet. Tjänsten är en tillsvidareanställning som utgår från Jönköping.

Vi erbjuder dig

Ett stimulerande arbete i en kreativ och lärande utvecklingsverksamhet. Kombinationen av ständigt förändringsarbete, viljan och förmågan att tänka innovativt och att våga prova nytt genomsyrar verksamheten och medarbetarna.

Det här får du arbeta med

Som kulturutvecklingschef är du direkt underställd regionala utvecklingsdirektören, och ingår i Regional utvecklings ledningsgrupp. I ditt uppdrag ingår att leda arbetet inom sektionen för Kulturutveckling både strategiskt och operativt. Du förhåller dig till nationella mål och strategier. Du har ansvar för att verksamheten drivs mot strategiskt uppsatta prioriterade områden inom den regionala utvecklingsstrategin RUS och den regionala kulturplanen. Du arbetar tillsammans med medarbetarna med fokus på kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet.

I samverkan med Smålands Musik & Teater som också finns i Region Jönköpings län, säkerställer och utvecklar du vårt gemensamma länsuppdrag inom kultursektorn.
Du ansvarar för processerna vid framtagande av nya strategiska dokument och leder arbetet med Region Jönköpings läns bidragsgivning inom kulturområdet.
I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, ekonomi och personal avseende planering och uppföljning. Du har ett nära samarbete med chefskollegor och andra nyckelpersoner inom kulturområdet. Du är närmaste chef för ett femtontal medarbetare som med driv och engagemang för sina respektive kulturområden bidrar till kulturutveckling i hela länet.


För att du ska trivas hos oss
  • är du en trygg person med förmåga att fatta förankrade beslut, van att samverka i politiskt styrda organisationer
  • är du strategisk med erfarenhet av att leda genom andra på ett transparent och tydligt sätt.
  • är du en ledare som har förmåga att parera långsiktigt strategiskt arbete med operativ balans.
  • har du lätt för att kommunicera och skapa samt upprätthålla goda relationer och trivs med att arbeta lösningsinriktat mot gemensamma mål.
Vi ser gärna att du
  • har god kännedom om regional och nationell kulturverksamhet, statliga kulturmyndigheter och instanser samt har erfarenhet av politisk styrd organisation
  • är insatt i kulturens politik och infrastruktur och kan föra verksamhetens och kulturens talan
  • är socialt kompetent och van att hantera media, har hög integritet och uttrycker dig väl i både tal och skrift
  • har ett brett kulturintresse och kan företräda mer än ett konst- och bildningsområde.
Frågor och ansökan

Frågor besvaras av rekryterande chef Ulf Fransson 0730-74 72 10 Välkommen med din ansökan via nedanstående länk tillsammans med CV och övriga handlingar senast den 7 maj 2021.

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]