Kommunikatörer med pressinriktning till kommunikationsenheten i Sundbyberg

Migrationsverket - Sundbyberg

Migrationsverket söker kommunikatörer med pressinriktning till kommunikationsenheten i Sundbyberg. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av förändring och frågor som är i ständigt politiskt fokus.

Kommunikationsavdelningens uppdrag och sammansättning: Vi är cirka 47 medarbetare fördelade på kommunikationsenheten och enheten för digital kommunikation. Vi genomför dock det mesta av arbetet tillsammans på avdelningen i ett nära samarbete med övriga organisationen.Vi har ett brett uppdrag som bl.a. innefattar: chefs- och ledningskommunikation, övergripande intern och extern kommunikation, nyheter om vår verksamhet, kriskommunikation, varumärke och grafisk profil, massmediefrågor, utbildningar i kommunikationsfrågor, vår webbplats och andra digitala kanaler.

Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Hos oss gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kommunikatör arbetar du både strategiskt och operativt, med både intern och extern kommunikation. Du ansvarar för planering, koordinering och genomförande av olika typer av kommunikationsinsatser. Du fungerar som stöd till myndighetens talespersoner och ger god service till media. Reaktiva, så väl som proaktiva mediekontakter är en viktig del i rollen. Du kommer även att ansvara för både större och mindre myndighetsövergripande uppdrag.

Arbetsuppgifterna innebär i stora drag:
 • Identifiera, initiera och följa upp kommunikationsinsatser som till exempel medieförfrågningar och pressmaterial.
 • Utföra löpande kommunikationsuppgifter, som att ta fram budskap och nyhetstexter.
 • Stöd och rådgivning till chefer och kollegor i mediehantering.
 • Utbilda chefer och experter att bli trygga talespersoner.
 • Planera, analysera och genomföra kommunikationsuppdrag.
 • Medverka i nyhetsarbetet på avdelningen.

Personliga kompetenser
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter genom att snabbt ändra ditt förhållningssätt och se möjligheterna i förändringar. Du är utåtriktad och trivs med att skapa kontakter. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är skicklig på att beskriva komplexa frågor på ett rätt och enkelt sätt, formulera budskap samt bedöma nyhetsvärdet. Du behåller ditt lugn oavsett omständigheter, och har förmåga att fokusera på rätt saker.

Krav
 • Högskole- eller universitetsutbildning inom kommunikation eller vad arbetsgivaren finner likvärdig.
 • Erfarenhet av pressarbete, journalistik och/eller mediekontakter.
 • Erfarenhet av arbete på strategisk och operativ nivå i samarbete med chefer.
 • Erfarenhet av intern och extern kommunikation inom ett större företag, en organisation eller en myndighet.
 • Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska.

Meriterande

 • Erfarenhet av att publicera i något webbpubliceringsverktyg som t.ex Sitevision
 • Erfarenhet av arbete med utveckling av kommunikativt ledarskap.
 • Erfarenhet av att arbeta med att skapa innehåll i sociala medier och digitala kanaler

Upplysningar
Anställningsform: Visstidsanställning tom 2022-04-01, visstidsanställning tom 2022-09-01.
Tillträde: 1 okt eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Sundbyberg, resor i landet förekommer.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen kan du under dessa veckor kontakta:
Vecka 29-30 Eva Carlstedt 010-48532787
Vecka 31 Fredrik Söderberg Bruce 010-4858827
Vecka 32 [email protected]
Vecka 33 Maria Rydström 010 -48558806

Ansökan
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 20 aug 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


Migrationsverket
finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.

I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]